Termeni si conditii

Website: https://amiedwmsolutions.ro/

Firma: AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 49819602

Număr de ordine în R.C.: J40/6249/2024

Sediu: Bucuresti, Sector 1
Tel: 0745.130.684
e-Mail: contact@amiedwmsolutions.ro

Întrucât suntem încântați să furnizăm informații pe acest site web, vă informăm, totuși, cu privire la unele limitări și restricții legale pe care le impunem tuturor vizitatorilor/utilizatorilor acestui site web și a altor site-uri web conexe și, prin urmare, vă rugăm să vă supuneți următoarelor condiții de utilizare ("Condiții de utilizare"):

1. AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
întreține acest site web ca un serviciu pentru clienții săi. Ne rezervăm dreptul de a adăuga sau de a schimba/modifica acești termeni în orice moment. Prin accesarea acestui site web, se va considera că ați acceptat toți termenii de utilizare și orice schimbare/modificare a acestora și că sunteți de acord să respectați și să vă obligați să respectați acești Termeni de utilizare. Este responsabilitatea dumneavoastră, în calitate de utilizator, să consultați termenii imediat ce accesați acest site web.

2. În orice etapă, dacă nu sunteți mulțumit de orice parte a acestui site web sau de oricare dintre acești Termeni de utilizare, singurul și exclusivul dvs. remediu este de a întrerupe utilizarea acestui site web.

3. AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
nu garantează acuratețea, caracterul complet sau fiabilitatea produselor, serviciilor și materialelor și a altor elemente disponibile pe acest site web. Informațiile despre noi, Serviciile și Materialele noastre furnizate în acest document nu constituie nicio formă de consiliere, recomandare sau aranjament din partea AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
și nu sunt destinate a fi luate în considerare de către utilizatori pentru a lua (sau a se abține de la a lua) nicio investiție specifică sau alte decizii.

4. AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
își rezervă dreptul de a modifica, suspenda/anula sau întrerupe oricare sau toate produsele sau serviciile în orice moment și fără notificare prealabilă, de a face modificări și schimbări în oricare sau în toate conținuturile, produsele și serviciile menționate pe acest site web fără notificare prealabilă.

5. Drepturi de autor și mărci comerciale

a) Acest site web conține informații care sunt proprietatea AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
, care includ, dar nu se limitează la drepturi de autor, mărci comerciale și informații despre tehnologie care au fost dezvoltate exclusiv de către AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
prin investiții de bani, timp și efort. Acestea sunt furnizate sub formă de text, grafică, audio, video, descărcări, linkuri sau coduri sursă ("Servicii și materiale"). AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
își păstrează toate drepturile asupra acestor servicii și materiale. Informațiile privind Serviciile și Materialele menționate sunt destinate doar clienților AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
și sunt furnizate doar pentru confortul dumneavoastră. Nu există nicio acordare de licență sau drepturi de proprietate asupra unor astfel de Servicii și Materiale către utilizatori.

b) Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate materialele, inclusiv, dar fără a se limita la mărci comerciale, logo-uri, mărci de servicii, text și toate imaginile grafice și alte imagini prezentate și care apar pe acest site web sunt proprietatea AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
, a afiliaților și asociaților săi și sunt protejate de legile privind drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate. Orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
va atrage după sine acțiuni legale, civile și/sau penale, conform legilor aplicabile.

6. Autorizație limitată de copiere

Copierea, tipărirea, descărcarea sau salvarea pe disc sau pe orice alt suport de stocare a extraselor din paginile acestui site web trebuie să fie utilizate în scopul vizualizării ulterioare sau numai pentru uz personal necomercial. Este strict interzisă crearea unei baze de date în format electronic sau manual structurat prin descărcarea și stocarea regulată sau sistematică a tuturor sau a unei părți din paginile acestui site web, fie direct, fie prin utilizarea oricărui program software. Nicio parte a acestui site web nu poate fi reprodusă sau transmisă sau stocată pe un alt site web și nici o parte din paginile acestui site web sau o parte a acestora nu poate fi diseminată în orice formă electronică sau neelectronică și nici inclusă în vreun sistem sau serviciu de recuperare electronică public sau privat fără permisiunea scrisă prealabilă a AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
. AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
își păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor textelor și graficelor.

7. Declinarea garanțiilor și a răspunderii

a) AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
NU GARANTEAZĂ EXACTITUDINEA, COMPLETAREA SAU FIABILITATEA SERVICIILOR ȘI MATERIALELOR ȘI ALTOR ELEMENTE CONȚINUTE PE ACEST SITE-UL CARE SUNT DOAR PENTRU INFORMAȚII GENERALE SAU UTILIZARE.. INFORMAȚIILE DESPRE NOI, SERVICIILE ȘI MATERIALELE NOASTRE FURNIZATE aici NU CONSTITUIE NICI O FORMĂ DE CONSILIERE, RECOMANDARE SAU ACORDARE DIN PARTEA AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
ȘI NU ESTE ÎNTENȚIONATĂ SĂ FIE FOLOSITĂ DE UTILIZATORI PENTRU A FACE (SAU A RENUNȚA LA A FACE) NICI O INVESTIȚIE SPECIFICĂ SAU ALTE DECIZII. ÎN NICIUN CAZ, AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICI UN FEL PENTRU NICI UN CONȚINUT, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PENTRU ERORI SAU OMISIUNI ÎN NICI UN CONȚINUT, SAU PENTRU NICI O PIERDERE SAU DATORIE DE NICI UN FEL ÎNCĂRCINATĂ CA REZULTAT AL UTILIZĂRII UNUI CONȚINUT PUBLICAT, ÎNCARCAT PE ACEST SITE-URI. ORICE SFAT SPECIFIC SAU RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRI ÎN ORICE PARTE A ACESTUI SITE WEB ESTE/SUNT OPINIA PERSONALĂ A ACESTOR EXPERȚI/CONSULTANȚI/PERSOANE ȘI NU SUNT SUBSCRISE DE ACEST SITE WEB.

b) SERVICIUL ȘI MATERIALELE SUNT OFERITE DE AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
PE BAZA ASA, ȘI AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
RENUNȚĂ ÎN MOD EXPLICIT LA TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUDÂND, FĂRĂ LIMITĂRI, GARANȚIILE DE COMERCIALITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP PARTICULAR, ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE SERVICIU SAU MATERIAL. ÎN NICIUN CAZ AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ACEEAȘI.

c) TOATE GARANȚIILE EXPRESE SAU IMPLICITE DE ORICE TIP, PRIVIND ORICE MATERIE PRIVIND PRODUSELE, SERVICIILE ȘI MATERIALELE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITĂRI, GARANȚIILE IMPLICITE DE COMERCIALITATE, ADECVAREA LA UN SCOP SPECIFIC ȘI NEÎNFRÂNGEREA SUNT ANULATE ȘI EXCLUSE. Obligațiile AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
cu privire la produsele, serviciile și materialele sale sunt guvernate exclusiv de acordurile în baza cărora sunt furnizate.

d) AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
, AFILIAȚII ȘI ASOCIAȚII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI, ÎN NICI UN MOMENT, PENTRU ORICE DANUE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, PUNITIVE SAU CONSECVENTE DE ORICE FEL  (INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNELE PENTRU PIERDEREA PROIECTELOR DE AFACERI SAU A PROFITURILOR) CARE REZULTĂ DIN CONTRACT, DELICT SAU DIN ORICE ALTĂ CAUZĂ DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SITE-UL WEB SAU ORICARE DINTRE CONȚINUTURILE SALE, SAU DIN ORICE ACȚIUNE ÎNTREPRINSĂ (SAU CARE NU A FOST ÎNTREPRINSĂ) CA URMARE A UTILIZĂRII SITE-ULUI WEB SAU A ORICĂRUIA DINTRE ACESTE CONȚINUTURI SAU PENTRU ORICE EȘEC DE PERFORMANȚĂ, EROARE, OMISIUNE, ÎNTRERUPERE, ȘTERGERE, DEFECT, ÎNTÂRZIERE ÎN FUNCȚIONARE SAU TRANSMITERE, VIRUS INFORMATIC, DEFECȚIUNE A LINIEI DE COMUNICAȚII, FURT SAU DISTRUGERE SAU ACCES NEAUTORIZAT, MODIFICARE SAU UTILIZARE A INFORMAȚIILOR CONȚINUTE PE SITE-UL WEB. NU SE FAC DECLARAȚII, NU SE OFERĂ NICIO DECLARAȚIE, GARANȚIE SAU ASIGURARE CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, ADECVAREA, FIABILITATEA, CARACTERUL COMPLET, ADECVAREA SAU APLICABILITATEA INFORMAȚIILOR LA O ANUMITĂ SITUAȚIE.

8. Legături către alte site-uri:

Anumite linkuri de pe acest site conduc la resurse aflate pe servere întreținute de terțe părți asupra cărora asTech nu are niciun control. Aceste site-uri web sunt externe AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
și, prin vizitarea acestora, vă aflați în afara site-ului web https://amiedwmsolutions.ro/. AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
nu aprobă în niciun fel și nici nu oferă vreo judecată sau garanție și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru autenticitatea, disponibilitatea oricăruia dintre bunuri sau servicii sau pentru orice daune, pierderi sau prejudicii, inclusiv, fără a se limita la, orice pierderi de profit, întreruperi de activitate, pierderi de programe sau alte date din sistemul dumneavoastră de gestionare a informațiilor sau în alt mod, chiar dacă suntem în mod expres avertizați de posibilitatea unor astfel de daune. directe sau indirecte sau orice încălcare a legilor locale sau internaționale care ar putea fi cauzate de vizitarea și tranzacționarea dvs. pe aceste site-uri web. Este responsabilitatea utilizatorilor să ia măsuri de precauție pentru a se asigura că ceea ce selectați pentru utilizare nu conține viruși, malware, cai troieni și alte elemente de natură distructivă

9. Materiale trimise de utilizatori

Acest site web va conține, într-o anumită măsură, și materiale trimise de utilizatori. AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, acuratețea și conformitatea cu legile aplicabile a acestor materiale.

10. Forța majoră

AMIED WM SOLUTIONS S.R.L.
nu va avea nicio răspundere față de dvs. pentru orice întrerupere sau întârziere a accesului la acest site web din orice cauză, inclusiv, dar fără a se limita la acte de forță majoră (de exemplu: cutremur, dezastre naturale etc.), război, acțiuni ostile, greve sau probleme de muncă și defecțiuni ale rețelelor de comunicații sau acte dincolo de controlul său rezonabil.

HEI TU,
ÎNSCRIE-TE ȘI CONECTEAZĂ-TE LA
AMIED WM SOLUTIONS!

Fii primul care află despre cele mai recente tendințe și primește oferte exclusive

Vor fi utilizate în conformitate cu Politica de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Prin navigarea pe acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.
en_USEN